Kontaktné informácie


Adresa skladu:
Moštenická ulica
Prievidza 971 01
SLOVENSKO

A-RESS Group s.r.o.
Cesta Vl. Clementisa 233/25
Prievidza 971 01
SLOVENSKO

Obchodné oddelenie
Tel.: +421 46 542 7142
Fax: +421 46 542 7143
E-mail: trade@a-ress.sk